VENDÔME Arts

Từng loại sô cô la khác nhau chứa đựng các thành phần cao cấp nhất, chế biến với các công thức riêng biệt, bạn không thể tìm thấy bất cứ nơi nào khác.

Big Image - Chocolate Art 2D

11cmx11cm

Small Image - Chocolate Art 2D