Tất cả các dịch vụ giao hàng cho khách đặc tiệc hoặc hội họp đều được miễn phí. Đảm bảo thời gian chính xác khi giao hàng.

LEAVE A REPLY